+47  67  15  00  40 post@hjortconveyor.no

Personvern

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan personopplysninger blir samlet inn og behandlet på hjortconveyor.no. Vi forteller også om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos, og din rett til å få denne informasjonen slettet.

Hjort Conveyor AS (heretter Hjort Conveyor) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på hjortconveyor.no. Hjort Conveyor vil aldri dele personopplysninger med andre, eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt i denne erklæringen.

Henvendelser til hjortconveyor.no

Ved elektroniske henvendelser til hjortconveyor.no lagres personopplysningene som sendes med henvendelsen.

Sletting av personopplysninger

Hjort Conveyor vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig for tjenesten vi leverer til deg. Enkelte opplysninger er vi lovpålagt å oppbevare en viss tid av hensyn til regnskapslovgivningen.

Du kan til enhver tid be om å få innsikt i opplysningene vi har lagret om deg. Du kan også kreve opplysningene slettet. Dette gjøres ved å ta kontakt med oss, via vår kontaktinformasjon som du finner nederst på denne siden.

Dine rettigheter

Du har rett til å få oppgitt hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, og hvordan disse opplysningene behandles. Du kan be om oppretting, sletting og begrensninger i behandling av disse opplysningene i henhold til personopplysningsloven.

Personopplysningene brukes på bakgrunn av og i tråd med ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Dersom du mener at Hjort Conveyor ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen

Hjort Conveyor forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Brukeren vil bli skriftlig informert om slike endringer gjennom våre tjenester.

Kontaktinformasjon:

Hjort Conveyor AS

E-post: post@hjortconveyor.no

Telefon: +47 67 15 00 40

Postadresse:

Hjort Conveyor AS

Follumveien 100,

3515 Hønefoss